[Gluster-Maintainers] Build failed in Jenkins: regression-test-burn-in #4481

jenkins at build.gluster.org jenkins at build.gluster.org
Wed Apr 3 21:35:57 UTC 2019


See <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/4481/display/redirect>

------------------------------------------
[...truncated 1.09 MB...]
    this = 0x7f6b400104d0
    ret = 0
    priv = 0x7f6b4001e2a0
    pre_crawl_xdata = 0x0
    loc = {path = 0x0, name = 0x0, inode = 0x0, parent = 0x0, gfid = '\000' <repeats 15 times>, pargfid = '\000' <repeats 15 times>}
    __FUNCTION__ = "afr_shd_index_healer"
#4 0x00007f6b5a225dd5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#5 0x00007f6b59aecead in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 7 (Thread 0x7f6b28ff9700 (LWP 3959)):
#0 0x00007f6b5a229965 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f6b5b453c1f in syncop_readdir (subvol=0x7f6b40254d60, fd=0x7f6b3001c688, size=131072, off=72, entries=0x7f6b28ff8ad0, xdata_in=0x7f6b3000de18, xdata_out=0x0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/syncop.c>:1362
    task = 0x0
    frame = 0x7f6b3001c038
    args = {op_ret = 0, op_errno = 0, iatt1 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, iatt2 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, iatt3 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, xattr = 0x0, statvfs_buf = {f_bsize = 0, f_frsize = 0, f_blocks = 0, f_bfree = 0, f_bavail = 0, f_files = 0, f_ffree = 0, f_favail = 0, f_fsid = 0, f_flag = 0, f_namemax = 0, __f_spare = {0, 0, 0, 0, 0, 0}}, vector = 0x0, count = 0, iobref = 0x0, buffer = 0x0, xdata = 0x0, flock = {l_type = 0, l_whence = 0, l_start = 0, l_len = 0, l_pid = 0, l_owner = {len = 0, data = '\000' <repeats 1023 times>}}, lease = {cmd = 0, lease_type = NONE, lease_id = '\000' <repeats 15 times>, lease_flags = 0}, dict_out = 0x0, uuid = '\000' <repeats 15 times>, errstr = 0x0, dict = 0x0, lock_dict = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}, barrier = {initialized = false, guard = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}, cond = {__data = {__lock = 0, __futex = 0, __total_seq = 0, __wakeup_seq = 0, __woken_seq = 0, __mutex = 0x0, __nwaiters = 0, __broadcast_seq = 0}, __size = '\000' <repeats 47 times>, __align = 0}, waitq = {next = 0x0, prev = 0x0}, count = 0, waitfor = 0}, task = 0x0, mutex = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 1, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 12 times>, "\001", '\000' <repeats 26 times>, __align = 0}, cond = {__data = {__lock = 0, __futex = 1, __total_seq = 1, __wakeup_seq = 0, __woken_seq = 0, __mutex = 0x7f6b28ff84b0, __nwaiters = 2, __broadcast_seq = 0}, __size = "\000\000\000\000\001\000\000\000\001", '\000' <repeats 23 times>, "\260\204\377(k\177\000\000\002\000\000\000\000\000\000", __align = 4294967296}, done = 0, entries = {{list = {next = 0x0, prev = 0x0}, {next = 0x0, prev = 0x0}}, d_ino = 0, d_off = 0, d_len = 0, d_type = 0, d_stat = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, dict = 0x0, inode = 0x0, d_name = 0x7f6b28ff85e0 ""}, offset = 0, locklist = {list = {next = 0x0, prev = 0x0}, flock = {l_type = 0, l_whence = 0, l_start = 0, l_len = 0, l_pid = 0, l_owner = {len = 0, data = '\000' <repeats 1023 times>}}, client_uid = 0x0, lk_flags = 0}}
    __FUNCTION__ = "syncop_readdir"
#2 0x00007f6b5b47cbbf in syncop_mt_dir_scan (frame=0x7f6b30002f38, subvol=0x7f6b40254d60, loc=0x7f6b28ff8d80, pid=-6, data=0x7f6b40f2efe0, fn=0x7f6b4c9fa04f <afr_shd_index_heal>, xdata=0x7f6b3000de18, max_jobs=1, max_qlen=1024) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/syncop-utils.c>:389
    fd = 0x7f6b3001c688
    offset = 72
    last = 0x7f6b40f42640
    ret = 0
    retval = 0
    q = {{list = {next = 0x7f6b28ff8c10, prev = 0x7f6b28ff8c10}, {next = 0x7f6b28ff8c10, prev = 0x7f6b28ff8c10}}, d_ino = 140098614495776, d_off = 140098343607512, d_len = 687836304, d_type = 32619, d_stat = {ia_flags = 140099069078471, ia_ino = 5874152859021764353, ia_dev = 140098343607512, ia_rdev = 140098823955439, ia_size = 140098343591448, ia_nlink = 687836320, ia_uid = 32619, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 55834574861, ia_atime = 1367682791, ia_mtime = 140098343591552, ia_ctime = 805379248, ia_btime = 140098226064624, ia_atime_nsec = 1530850894, ia_mtime_nsec = 32619, ia_ctime_nsec = 687836384, ia_btime_nsec = 32619, ia_attributes = 140098343607512, ia_attributes_mask = 140098226064624, ia_gfid = "\235\373>[k\177\000\000\330\034\001\060k\177\000", ia_type = 17183360, ia_prot = {suid = 1 '\001', sgid = 0 '\000', sticky = 1 '\001', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, dict = 0x7f6b4ca2a3ef, inode = 0x7f6b3000de18, d_name = 0x7f6b28ff8ce0 "\020\215\377(k\177"}
    entry = 0x7f6b28ff8ad0
    tmp = 0x7f6b28ff8ad0
    jobs_running = 0
    qlen = 0
    cond = {__data = {__lock = 0, __futex = 0, __total_seq = 0, __wakeup_seq = 0, __woken_seq = 0, __mutex = 0x0, __nwaiters = 0, __broadcast_seq = 0}, __size = '\000' <repeats 47 times>, __align = 0}
    mut = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}
    cond_init = true
    mut_init = true
    entries = {{list = {next = 0x7f6b28ff8ad0, prev = 0x7f6b28ff8ad0}, {next = 0x7f6b28ff8ad0, prev = 0x7f6b28ff8ad0}}, d_ino = 140098226064352, d_off = 140099069069335, d_len = 3607131281, d_type = 4294934676, d_stat = {ia_flags = 7, ia_ino = 1, ia_dev = 0, ia_rdev = 390842023985, ia_size = 140098226064240, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 511101108334, ia_atime = 0, ia_mtime = 140098226064239, ia_ctime = 140098226064320, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 8392704, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 124, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 140099069377828, ia_attributes_mask = 140098226064336, ia_gfid = "O\370\351W\005\251\031: H\337 at k\177\000", ia_type = 805365616, ia_prot = {suid = 1 '\001', sgid = 1 '\001', sticky = 0 '\000', owner = {read = 1 '\001', write = 1 '\001', exec = 1 '\001'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, dict = 0x7f6b28ff8be0, inode = 0x7f6b5b4378c1 <gf_mem_set_acct_info+1337>, d_name = 0x7f6b28ff8ba0 ""}
    this = 0x7f6b40268a20
#3 0x00007f6b4c9fa3f4 in afr_shd_index_sweep (healer=0x7f6b40f2efe0, vgfid=0x7f6b4ca2a3fd "glusterfs.xattrop_index_gfid") at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:474
    loc = {path = 0x0, name = 0x0, inode = 0x7f6b3001aad8, parent = 0x0, gfid = '\000' <repeats 15 times>, pargfid = '\000' <repeats 15 times>}
    priv = 0x7f6b40df71d0
    ret = 0
    subvol = 0x7f6b40254d60
    xdata = 0x7f6b3000de18
    frame = 0x7f6b30002f38
    __FUNCTION__ = "afr_shd_index_sweep"
#4 0x00007f6b4c9fa4cd in afr_shd_index_sweep_all (healer=0x7f6b40f2efe0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:497
    ret = 0
    count = 0
#5 0x00007f6b4c9fb23b in afr_shd_index_healer (data=0x7f6b40f2efe0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:838
    healer = 0x7f6b40f2efe0
    this = 0x7f6b40268a20
    ret = 0
    priv = 0x7f6b40df71d0
    pre_crawl_xdata = 0x0
    loc = {path = 0x0, name = 0x0, inode = 0x0, parent = 0x0, gfid = '\000' <repeats 15 times>, pargfid = '\000' <repeats 15 times>}
    __FUNCTION__ = "afr_shd_index_healer"
#6 0x00007f6b5a225dd5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#7 0x00007f6b59aecead in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 6 (Thread 0x7f6b44dfb700 (LWP 3960)):
#0 0x00007f6b5a229965 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f6b5b4570f7 in syncop_getxattr (subvol=0x7f6b40256ab0, loc=0x7f6b44dfadd0, dict=0x7f6b44dfad98, key=0x7f6b5b4eca34 "trusted.glusterfs.pathinfo", xdata_in=0x0, xdata_out=0x0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/syncop.c>:1669
    task = 0x0
    frame = 0x7f6b2c002f38
    args = {op_ret = 0, op_errno = 0, iatt1 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, iatt2 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, iatt3 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, xattr = 0x0, statvfs_buf = {f_bsize = 0, f_frsize = 0, f_blocks = 0, f_bfree = 0, f_bavail = 0, f_files = 0, f_ffree = 0, f_favail = 0, f_fsid = 0, f_flag = 0, f_namemax = 0, __f_spare = {0, 0, 0, 0, 0, 0}}, vector = 0x0, count = 0, iobref = 0x0, buffer = 0x0, xdata = 0x0, flock = {l_type = 0, l_whence = 0, l_start = 0, l_len = 0, l_pid = 0, l_owner = {len = 0, data = '\000' <repeats 1023 times>}}, lease = {cmd = 0, lease_type = NONE, lease_id = '\000' <repeats 15 times>, lease_flags = 0}, dict_out = 0x0, uuid = '\000' <repeats 15 times>, errstr = 0x0, dict = 0x0, lock_dict = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}, barrier = {initialized = false, guard = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}, cond = {__data = {__lock = 0, __futex = 0, __total_seq = 0, __wakeup_seq = 0, __woken_seq = 0, __mutex = 0x0, __nwaiters = 0, __broadcast_seq = 0}, __size = '\000' <repeats 47 times>, __align = 0}, waitq = {next = 0x0, prev = 0x0}, count = 0, waitfor = 0}, task = 0x0, mutex = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 1, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 12 times>, "\001", '\000' <repeats 26 times>, __align = 0}, cond = {__data = {__lock = 0, __futex = 1, __total_seq = 1, __wakeup_seq = 0, __woken_seq = 0, __mutex = 0x7f6b44dfa790, __nwaiters = 2, __broadcast_seq = 0}, __size = "\000\000\000\000\001\000\000\000\001", '\000' <repeats 23 times>, "\220\247\337Dk\177\000\000\002\000\000\000\000\000\000", __align = 4294967296}, done = 0, entries = {{list = {next = 0x0, prev = 0x0}, {next = 0x0, prev = 0x0}}, d_ino = 0, d_off = 0, d_len = 0, d_type = 0, d_stat = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, dict = 0x0, inode = 0x0, d_name = 0x7f6b44dfa8c0 ""}, offset = 0, locklist = {list = {next = 0x0, prev = 0x0}, flock = {l_type = 0, l_whence = 0, l_start = 0, l_len = 0, l_pid = 0, l_owner = {len = 0, data = '\000' <repeats 1023 times>}}, client_uid = 0x0, lk_flags = 0}}
    __FUNCTION__ = "syncop_getxattr"
#2 0x00007f6b5b47ceec in syncop_is_subvol_local (this=0x7f6b40256ab0, loc=0x7f6b44dfadd0, is_local=0x7f6b44dfae17) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/syncop-utils.c>:536
    pathinfo = 0x0
    xattr = 0x0
    ret = 0
    __FUNCTION__ = "syncop_is_subvol_local"
#3 0x00007f6b4c9f95ad in afr_shd_is_subvol_local (this=0x7f6b40268a20, subvol=1) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:81
    priv = 0x7f6b40df71d0
    is_local = false
    loc = {path = 0x0, name = 0x0, inode = 0x7f6b40f2ebc8, parent = 0x0, gfid = '\000' <repeats 15 times>, "\001", pargfid = '\000' <repeats 15 times>}
#4 0x00007f6b4c9fb148 in afr_shd_index_healer (data=0x7f6b40f2f088) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:825
    healer = 0x7f6b40f2f088
    this = 0x7f6b40268a20
    ret = 0
    priv = 0x7f6b40df71d0
    pre_crawl_xdata = 0x0
    loc = {path = 0x0, name = 0x0, inode = 0x0, parent = 0x0, gfid = '\000' <repeats 15 times>, pargfid = '\000' <repeats 15 times>}
    __FUNCTION__ = "afr_shd_index_healer"
#5 0x00007f6b5a225dd5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#6 0x00007f6b59aecead in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 5 (Thread 0x7f6b501bf700 (LWP 3557)):
#0 0x00007f6b59ae3f73 in select () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.
#1 0x00007f6b5b499c7d in runner (arg=0x106ae40) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/contrib/timer-wheel/timer-wheel.c>:186
    tv = {tv_sec = 0, tv_usec = 953588}
    base = 0x106ae40
#2 0x00007f6b5a225dd5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#3 0x00007f6b59aecead in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 4 (Thread 0x7f6b511c1700 (LWP 3555)):
#0 0x00007f6b5a229d12 in pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f6b5b451358 in syncenv_task (proc=0x1066cc0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/syncop.c>:612
    env = 0x1066cc0
    task = 0x0
    sleep_till = {tv_sec = 1554324234, tv_nsec = 0}
    ret = 0
#2 0x00007f6b5b45154d in syncenv_processor (thdata=0x1066cc0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/syncop.c>:679
    env = 0x1066cc0
    proc = 0x1066cc0
    task = 0x7f6b40053460
#3 0x00007f6b5a225dd5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#4 0x00007f6b59aecead in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 3 (Thread 0x7f6b46efe700 (LWP 3569)):
#0 0x00007f6b5a229d12 in pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f6b4c9f962f in __afr_shd_healer_wait (healer=0x7f6b4001f138) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:100
    priv = 0x7f6b4001e2a0
    wait_till = {tv_sec = 1554324231, tv_nsec = 0}
    ret = 0
#2 0x00007f6b4c9f96aa in afr_shd_healer_wait (healer=0x7f6b4001f138) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:121
    ret = 0
#3 0x00007f6b4c9fb11b in afr_shd_index_healer (data=0x7f6b4001f138) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/cluster/afr/src/afr-self-heald.c>:820
    healer = 0x7f6b4001f138
    this = 0x7f6b400104d0
    ret = 0
    priv = 0x7f6b4001e2a0
    pre_crawl_xdata = 0x0
    loc = {path = 0x0, name = 0x0, inode = 0x0, parent = 0x0, gfid = '\000' <repeats 15 times>, pargfid = '\000' <repeats 15 times>}
    __FUNCTION__ = "afr_shd_index_healer"
#4 0x00007f6b5a225dd5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#5 0x00007f6b59aecead in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 2 (Thread 0x7f6b4def1700 (LWP 3558)):
#0 0x00007f6b59aed42a in epoll_ctl () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.
#1 0x00007f6b5b47bb44 in event_handled_epoll (event_pool=0x105de90, fd=15, idx=7, gen=10) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/event-epoll.c>:1022
    slot = 0x1091d60
    epoll_event = {events = 1073741851, data = {ptr = 0xa00000007, fd = 7, u32 = 7, u64 = 42949672967}}
    ev_data = 0x7f6b4def0c44
    ret = 0
    __FUNCTION__ = "event_handled_epoll"
    __PRETTY_FUNCTION__ = "event_handled_epoll"
#2 0x00007f6b5b4370aa in event_handled (event_pool=0x105de90, fd=15, idx=7, gen=10) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/event.c>:302
    ret = 0
#3 0x00007f6b4f7a6dcd in socket_event_poll_in (this=0x7f6b40f3d960, notify_handled=true) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-transport/socket/src/socket.c>:2606
    ret = 0
    pollin = 0x7f6b400045d0
    priv = 0x7f6b40f3e060
    ctx = 0x1027010
#4 0x00007f6b4f7a7db0 in socket_event_handler (fd=15, idx=7, gen=10, data=0x7f6b40f3d960, poll_in=1, poll_out=0, poll_err=0, event_thread_died=0 '\000') at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-transport/socket/src/socket.c>:3001
    this = 0x7f6b40f3d960
    priv = 0x7f6b40f3e060
    ret = 0
    ctx = 0x1027010
    socket_closed = false
    notify_handled = false
    __FUNCTION__ = "socket_event_handler"
#5 0x00007f6b5b47add7 in event_dispatch_epoll_handler (event_pool=0x105de90, event=0x7f6b4def0e80) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/event-epoll.c>:648
    ev_data = 0x7f6b4def0e84
    slot = 0x1091d60
    handler = 0x7f6b4f7a790b <socket_event_handler>
    data = 0x7f6b40f3d960
    idx = 7
    gen = 10
    ret = 0
    fd = 15
    handled_error_previously = false
    __FUNCTION__ = "event_dispatch_epoll_handler"
#6 0x00007f6b5b47b2f0 in event_dispatch_epoll_worker (data=0x10b08e0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/event-epoll.c>:761
    event = {events = 1, data = {ptr = 0xa00000007, fd = 7, u32 = 7, u64 = 42949672967}}
    ret = 1
    ev_data = 0x10b08e0
    event_pool = 0x105de90
    myindex = 1
    timetodie = 0
    gen = 0
    poller_death_notify = {next = 0x0, prev = 0x0}
    slot = 0x0
    tmp = 0x0
    __FUNCTION__ = "event_dispatch_epoll_worker"
#7 0x00007f6b5a225dd5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#8 0x00007f6b59aecead in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 1 (Thread 0x7f6b4d6f0700 (LWP 3559)):
#0 0x00007f6b5b3fbe85 in gf_log_flush () at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/logging.c>:173
    this = 0x7f6b3800a820
    ctx = 0x102858000
#1 0x00007f6b5b4068b0 in gf_print_trace (signum=11, ctx=0x1027010) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/common-utils.c>:919
    msg = '\000' <repeats 1023 times>
    timestr = '\000' <repeats 63 times>
    stack = 0x0
#2 0x000000000040b140 in ?? ()
No symbol table info available.
#3 0x0000000000000000 in ?? ()
No symbol table info available.
=========================================================
       Finish backtrace
     program name : /build/install/sbin/glusterfs
     corefile   : /glfs_epoll001-3551.core
=========================================================

+ rm -f /build/install/cores/gdbout.txt
+ sort /build/install/cores/liblist.txt
+ uniq
+ cat /build/install/cores/liblist.txt.tmp
+ grep -v /build/install
+ tar -cf /archives/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-4481.tar /build/install/sbin /build/install/bin /build/install/lib /build/install/libexec /build/install/cores
tar: Removing leading `/' from member names
+ tar -rhf /archives/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-4481.tar -T /build/install/cores/liblist.txt
tar: Removing leading `/' from member names
+ bzip2 /archives/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-4481.tar
+ rm -f /build/install/cores/liblist.txt
+ rm -f /build/install/cores/liblist.txt.tmp
+ find /archives -size +1G -delete -type f
+ [[ builder204.int.aws.gluster.org == *\a\w\s* ]]
+ scp -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -i '' /archives/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-4481.tar.bz2 _logs-collector at logs.aws.gluster.org:/var/www/glusterfs-logs/regression-test-burn-in-4481.tgz
Warning: Identity file not accessible: No such file or directory.
Warning: Permanently added 'logs.aws.gluster.org,18.219.45.211' (ECDSA) to the list of known hosts.
Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
lost connection
+ true
+ echo 'Cores and builds archived in https://logs.aws.gluster.org/regression-test-burn-in-4481.tgz'
Cores and builds archived in https://logs.aws.gluster.org/regression-test-burn-in-4481.tgz
+ echo 'Open core using the following command to get a proper stack'
Open core using the following command to get a proper stack
+ echo 'Example: From root of extracted tarball'
Example: From root of extracted tarball
+ echo '\t\tgdb -ex '\''set sysroot ./'\'' -ex '\''core-file ./build/install/cores/xxx.core'\'' <target, say ./build/install/sbin/glusterd>'
\t\tgdb -ex 'set sysroot ./' -ex 'core-file ./build/install/cores/xxx.core' <target, say ./build/install/sbin/glusterd>
+ RET=1
+ '[' 1 -ne 0 ']'
+ tar -czf <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/4481/artifact/glusterfs-logs.tgz> /var/log/glusterfs /var/log/messages /var/log/messages-20190310 /var/log/messages-20190317 /var/log/messages-20190324 /var/log/messages-20190331
tar: Removing leading `/' from member names
+ case $(uname -s) in
++ uname -s
+ /sbin/sysctl -w kernel.core_pattern=/%e-%p.core
kernel.core_pattern = /%e-%p.core
+ exit 1
Build step 'Execute shell' marked build as failure


More information about the maintainers mailing list