[Gluster-users] File visible in listing but inaccessible over libgfapi

Nithya Balachandran nbalacha at redhat.com
Fri Sep 20 09:57:42 UTC 2019


On Thu, 19 Sep 2019 at 15:40, Milewski Daniel <Daniel.Milewski at grupawp.pl>
wrote:

> I've observed an interesting behavior in Gluster 5.6. I had a file
> which was placed on incorrect subvolume (aparrently by the rebalancing
> process). I could stat and read the file just fine over FUSE mount
> point, with this entry appearing in log file:
>
> [2019-09-18 13:00:04.484683] D [MSGID: 0]
> [dht-common.c:3030:dht_lookup_cbk] 0-portal-shared-dht: Entry
> /9d33b830-6fc9-4190-a33a-19940a3a8589/images/8130a8db-e3b0-4345-b040-72df1252faaf/d486dfc8-0ad5-4253-a586-e
> 18f47139a31 missing on subvol portal-shared-replicate-2
>
> However, when using libgfapi the file was visible in directory listing,
> but I could neither stat nor read it. I fixed this by running
> rebalance.
>
> I have two questions:
>
> 1. Why the behavior is different between these two access methods? From
> what I know, when a file can't be find on a subvolume it belongs to
> (according to file name's hash value) Gluster looks for file on any
> other subvolume.
>


We recently enabled lookup-optimize  for volumes by default. In this case,
gluster will not look on other subvols if it doesn't find it on the hashed
subvol.
You can disable this option to get rid of the issue permanently.

2. Could replace-brick operation trigger rebalance by itself? As far as
> I know, the only operation that can trigger rebalace is remove-brick,
> but I've found out that rebalance process is running in oVirt events
> tab after I've run replace-brick. The message said:
>
> Replace-brick should not trigger rebalance.

Regards,
Nithya


> Detected start of rebalance on volume portal-shared of Cluster Portal from
> CLI.
>
> However, I'm pretty sure I didn't run it manually, nor could I find any
> trace of this in cmd_history.log.
>
>
> Spółki Grupy Wirtualna Polska:
>
> Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
> Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego -
> Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
> Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 445
> 199,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
> 521-31-11-513
>
> Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
> Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego -
> Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
> Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 320 005
> 950,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
> 527-26-45-593
>
> Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska
> Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”). WPM przetwarza Twoje dane
> osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie
> dotychczasowej współpracy, w związku z zawarciem umowy lub zostały zebrane
> ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres
> email, numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce
> prywatności<https://onas.wp.pl/poufnosc.html>, między innymi w celu
> realizacji współpracy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w
> celach marketingowych WP. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych
> osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes jakim
> jest m.in. przesyłanie informacji marketingowych o usługach WP, w tym
> zaproszeń na konferencje branżowe, informacje o publikacjach. Twoje dane
> możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
> podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
> prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania,
> usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do
> zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz
> sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności<
> https://onas.wp.pl/poufnosc.html>. Tam też znajdziesz informacje jak
> zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.
> ________
>
> Community Meeting Calendar:
>
> APAC Schedule -
> Every 2nd and 4th Tuesday at 11:30 AM IST
> Bridge: https://bluejeans.com/118564314
>
> NA/EMEA Schedule -
> Every 1st and 3rd Tuesday at 01:00 PM EDT
> Bridge: https://bluejeans.com/118564314
>
> Gluster-users mailing list
> Gluster-users at gluster.org
> https://lists.gluster.org/mailman/listinfo/gluster-users
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.gluster.org/pipermail/gluster-users/attachments/20190920/fc9b9fef/attachment.html>


More information about the Gluster-users mailing list