[Gluster-devel] Hide trash directory.

Arkadiusz Karpiński akarpinski at efinity.com
Fri Jun 3 10:07:47 UTC 2016


Hello,
How to hide/remove directory .trashcan, when I try to change name on 
empty value, by default it bring back to ".trashcan". Is it save to 
remove that directory when option "feature.trash" is off, or will bring 
it back after delete ?
Is there any simple trick to disable this directory, for client mount ?

BR,

-- 
Arkadiusz Karpiński

Efinity Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42
t: +48 22 380 13 88 m: +48 793 783 343
f: +48 22 380 16 76

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073606,
NIP 521-31-76-978,
Wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

Jeżeli wiadomość ta jest adresowana do Klientów Efinity, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega odpowiednim warunkom umowy o świadczeniu usług na rzecz Klienta przez Efinity.More information about the Gluster-devel mailing list