[Gluster-Maintainers] Build failed in Jenkins: regression-test-burn-in #3918

jenkins at build.gluster.org jenkins at build.gluster.org
Thu Mar 15 17:42:13 UTC 2018


See <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/3918/display/redirect>

------------------------------------------
[...truncated 2.18 MB...]
    this = 0x7f98e01ee4d0
    c_clnt = 0x7f98e024dff8
    crpc = 0x0
    __FUNCTION__ = "changelog_ev_connector"
#2 0x00007f990b4efe25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#3 0x00007f990adbc34d in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 6 (Thread 0x7f96b2568700 (LWP 18299)):
#0 0x00007f990b4f3945 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f98fd9e7295 in br_stub_worker (data=0x7f98e01efef0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/features/bit-rot/src/stub/bit-rot-stub-helpers.c>:327
    priv = 0x7f98e0247010
    this = 0x7f98e01efef0
    stub = 0x0
#2 0x00007f990b4efe25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#3 0x00007f990adbc34d in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 5 (Thread 0x7f96b2d69700 (LWP 18298)):
#0 0x00007f990b4f3945 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f98fd9eb500 in br_stub_signth (arg=0x7f98e01efef0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/features/bit-rot/src/stub/bit-rot-stub.c>:868
    this = 0x7f98e01efef0
    priv = 0x7f98e0247010
    sigstub = 0x0
#2 0x00007f990b4efe25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#3 0x00007f990adbc34d in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 4 (Thread 0x7f96b2daa700 (LWP 18297)):
#0 0x00007f990b4f3cf2 in pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f98fcb15727 in iot_worker (data=0x7f98e022ae90) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/performance/io-threads/src/io-threads.c>:195
    conf = 0x7f98e022ae90
    this = 0x7f98e01f9970
    stub = 0x0
    sleep_till = {tv_sec = 1521129092, tv_nsec = 191787234}
    ret = 0
    pri = -1
    bye = false
    __FUNCTION__ = "iot_worker"
#2 0x00007f990b4efe25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#3 0x00007f990adbc34d in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 3 (Thread 0x7f96b2eab700 (LWP 18296)):
#0 0x00007f990b4f3945 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f98fc2b8329 in index_worker (data=0x7f98e01ffb80) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/features/index/src/index.c>:218
    priv = 0x7f98e021a660
    this = 0x7f98e01ffb80
    stub = 0x0
    bye = false
#2 0x00007f990b4efe25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#3 0x00007f990adbc34d in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 2 (Thread 0x7f96b3fac700 (LWP 18295)):
#0 0x00007f990b4f3945 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#1 0x00007f990c45ee28 in rpcsvc_request_handler (arg=0x7f98f8046670) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-lib/src/rpcsvc.c>:1976
    program = 0x7f98f8046670
    req = 0x0
    actor = 0x0
    done = false
    ret = 0
    __FUNCTION__ = "rpcsvc_request_handler"
#2 0x00007f990b4efe25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#3 0x00007f990adbc34d in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 1 (Thread 0x7f96b47ad700 (LWP 18294)):
#0 0x00007f98fc08682d in quota_lookup (frame=0x7f98c689c1c8, this=0x7f98bc01acf0, loc=0x7f96b47ac8d0, xattr_req=0x0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/features/quota/src/quota.c>:1641
    priv = 0x0
    ret = -1
    local = 0x0
    __FUNCTION__ = "quota_lookup"
#1 0x00007f98f7de427d in io_stats_lookup (frame=0x7f98c68aef08, this=0x7f98bc01c4e0, loc=0x7f96b47ac8d0, xdata=0x0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/debug/io-stats/src/io-stats.c>:2784
    _new = 0x7f98c689c1c8
    old_THIS = 0x7f98bc01c4e0
    next_xl_fn = 0x7f98fc0867d8 <quota_lookup>
    tmp_cbk = 0x7f98f7dd8142 <io_stats_lookup_cbk>
    __FUNCTION__ = "io_stats_lookup"
#2 0x00007f990c772dfb in default_lookup (frame=0x7f98c68aef08, this=0x7f98bc01e040, loc=0x7f96b47ac8d0, xdata=0x0) at defaults.c:2714
    old_THIS = 0x7f98bc01e040
    next_xl = 0x7f98bc01c4e0
    next_xl_fn = 0x7f98f7de3e62 <io_stats_lookup>
    opn = 27
    __FUNCTION__ = "default_lookup"
#3 0x00007f990c6ef700 in syncop_lookup (subvol=0x7f98bc01e040, loc=0x7f96b47ac8d0, iatt=0x7f96b47ac830, parent=0x0, xdata_in=0x0, xdata_out=0x0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/syncop.c>:1238
    _new = 0x7f98c68aef08
    old_THIS = 0x7f98f802fd40
    next_xl_fn = 0x7f990c772c11 <default_lookup>
    tmp_cbk = 0x7f990c6ef144 <syncop_lookup_cbk>
    task = 0x0
    frame = 0x7f98c68ad518
    args = {op_ret = 0, op_errno = 0, iatt1 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, iatt2 = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, xattr = 0x0, statvfs_buf = {f_bsize = 0, f_frsize = 0, f_blocks = 0, f_bfree = 0, f_bavail = 0, f_files = 0, f_ffree = 0, f_favail = 0, f_fsid = 0, f_flag = 0, f_namemax = 0, __f_spare = {0, 0, 0, 0, 0, 0}}, vector = 0x0, count = 0, iobref = 0x0, buffer = 0x0, xdata = 0x0, flock = {l_type = 0, l_whence = 0, l_start = 0, l_len = 0, l_pid = 0, l_owner = {len = 0, data = '\000' <repeats 1023 times>}}, lease = {cmd = 0, lease_type = NONE, lease_id = '\000' <repeats 15 times>, lease_flags = 0}, uuid = '\000' <repeats 15 times>, errstr = 0x0, dict = 0x0, lock_dict = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}, barrier = {guard = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}, cond = {__data = {__lock = 0, __futex = 0, __total_seq = 0, __wakeup_seq = 0, __woken_seq = 0, __mutex = 0x0, __nwaiters = 0, __broadcast_seq = 0}, __size = '\000' <repeats 47 times>, __align = 0}, waitq = {next = 0x0, prev = 0x0}, count = 0, waitfor = 0}, task = 0x0, mutex = {__data = {__lock = 0, __count = 0, __owner = 0, __nusers = 0, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}}, __size = '\000' <repeats 39 times>, __align = 0}, cond = {__data = {__lock = 0, __futex = 0, __total_seq = 0, __wakeup_seq = 0, __woken_seq = 0, __mutex = 0x0, __nwaiters = 0, __broadcast_seq = 0}, __size = '\000' <repeats 47 times>, __align = 0}, done = 0, entries = {{list = {next = 0x0, prev = 0x0}, {next = 0x0, prev = 0x0}}, d_ino = 0, d_off = 0, d_len = 0, d_type = 0, d_stat = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}, dict = 0x0, inode = 0x0, d_name = 0x7f96b47ac368 ""}, offset = 0, locklist = {list = {next = 0x0, prev = 0x0}, flock = {l_type = 0, l_whence = 0, l_start = 0, l_len = 0, l_pid = 0, l_owner = {len = 0, data = '\000' <repeats 1023 times>}}, client_uid = 0x0, lk_flags = 0}}
    __FUNCTION__ = "syncop_lookup"
#4 0x00007f98f7960f93 in server_first_lookup (this=0x7f98f802fd40, client=0x7f98c68a8710, reply=0x7f98c68c8308) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/protocol/server/src/server-handshake.c>:382
    loc = {path = 0x7f98f798819d "/", name = 0x7f98f79882a2 "", inode = 0x7f98c68abfd8, parent = 0x0, gfid = '\000' <repeats 15 times>, "\001", pargfid = '\000' <repeats 15 times>}
    iatt = {ia_flags = 0, ia_ino = 0, ia_dev = 0, ia_rdev = 0, ia_size = 0, ia_nlink = 0, ia_uid = 0, ia_gid = 0, ia_blksize = 0, ia_blocks = 0, ia_atime = 0, ia_mtime = 0, ia_ctime = 0, ia_btime = 0, ia_atime_nsec = 0, ia_mtime_nsec = 0, ia_ctime_nsec = 0, ia_btime_nsec = 0, ia_attributes = 0, ia_attributes_mask = 0, ia_gfid = '\000' <repeats 15 times>, ia_type = IA_INVAL, ia_prot = {suid = 0 '\000', sgid = 0 '\000', sticky = 0 '\000', owner = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, group = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}, other = {read = 0 '\000', write = 0 '\000', exec = 0 '\000'}}}
    dict = 0x0
    ret = 0
    xl = 0x7f98bc01e040
    msg = 0x0
    inode = 0x0
    bname = 0x0
    str = 0x0
    tmp = 0x0
    saveptr = 0x0
    __FUNCTION__ = "server_first_lookup"
#5 0x00007f98f796294e in server_setvolume (req=0x7f98c68c6a68) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/xlators/protocol/server/src/server-handshake.c>:862
    args = {dict = {dict_len = 841, dict_val = 0x7f98c68c83f0 ""}}
    rsp = 0x0
    client = 0x7f98c68a8710
    serv_ctx = 0x7f98c68a8b00
    conf = 0x7f98f8037320
    peerinfo = 0x7f98dd360070
    reply = 0x7f98c68c8308
    config_params = 0x7f98c68c8778
    params = 0x7f98c68c6568
    name = 0x7f98c68cb150 "/d/backends/vol01/brick3"
    client_uid = 0x7f98c68ca8c0 "CTX_ID:8b06c78b-b78d-45e5-82c5-3f76ba2c3a40-GRAPH_ID:0-PID:17108-HOST:builder103.cloud.gluster.org-PC_NAME:patchy-vol01-client-3-RECON_NO:-0"
    clnt_version = 0x7f98c68ca4c0 "4.1dev"
    xl = 0x7f98bc01e040
    msg = 0x0
    volfile_key = 0x7f98c68ca2b0 "gluster/glustershd"
    this = 0x7f98f802fd40
    checksum = 0
    ret = 0
    op_ret = 0
    op_errno = 22
    buf = 0x0
    opversion = 40100
    xprt = 0x7f98f8036eb0
    fop_version = 1298437
    mgmt_version = 0
    ctx = 0xdba010
    tmp = 0x7f98bc5ca0b0
    subdir_mount = 0x0
    client_name = 0x7f98c68ca6c0 "glustershd"
    __FUNCTION__ = "server_setvolume"
    __PRETTY_FUNCTION__ = "server_setvolume"
#6 0x00007f990c45c8f2 in rpcsvc_handle_rpc_call (svc=0x7f98f8044990, trans=0x7f98dd35ffb0, msg=0x7f98c68c6910) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-lib/src/rpcsvc.c>:721
    actor = 0x7f98f7b9a460 <gluster_handshake_actors+64>
    actor_fn = 0x7f98f7961287 <server_setvolume>
    req = 0x7f98c68c6a68
    ret = -1
    port = 48383
    is_unix = false
    empty = false
    unprivileged = true
    reply = 0x0
    drc = 0x0
    __FUNCTION__ = "rpcsvc_handle_rpc_call"
#7 0x00007f990c45cc45 in rpcsvc_notify (trans=0x7f98dd35ffb0, mydata=0x7f98f8044990, event=RPC_TRANSPORT_MSG_RECEIVED, data=0x7f98c68c6910) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-lib/src/rpcsvc.c>:815
    ret = -1
    msg = 0x7f98c68c6910
    new_trans = 0x0
    svc = 0x7f98f8044990
    listener = 0x0
    __FUNCTION__ = "rpcsvc_notify"
#8 0x00007f990c46285b in rpc_transport_notify (this=0x7f98dd35ffb0, event=RPC_TRANSPORT_MSG_RECEIVED, data=0x7f98c68c6910) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-lib/src/rpc-transport.c>:537
    ret = -1
    __FUNCTION__ = "rpc_transport_notify"
#9 0x00007f990127df18 in socket_event_poll_in (this=0x7f98dd35ffb0, notify_handled=true) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-transport/socket/src/socket.c>:2462
    ret = 0
    pollin = 0x7f98c68c6910
    priv = 0x7f98dd360510
    ctx = 0xdba010
#10 0x00007f990127e586 in socket_event_handler (fd=247, idx=85, gen=1, data=0x7f98dd35ffb0, poll_in=1, poll_out=0, poll_err=0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/rpc/rpc-transport/socket/src/socket.c>:2618
    this = 0x7f98dd35ffb0
    priv = 0x7f98dd360510
    ret = 0
    ctx = 0xdba010
    socket_closed = false
    notify_handled = false
    __FUNCTION__ = "socket_event_handler"
#11 0x00007f990c7171c1 in event_dispatch_epoll_handler (event_pool=0xdf1c20, event=0x7f96b47acea0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/event-epoll.c>:579
    ev_data = 0x7f96b47acea4
    slot = 0xe24ea0
    handler = 0x7f990127e2b8 <socket_event_handler>
    data = 0x7f98dd35ffb0
    idx = 85
    gen = 1
    ret = -1
    fd = 247
    handled_error_previously = false
    __FUNCTION__ = "event_dispatch_epoll_handler"
#12 0x00007f990c7174b4 in event_dispatch_epoll_worker (data=0x7f98e01e7dc0) at <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/libglusterfs/src/event-epoll.c>:655
    event = {events = 1, data = {ptr = 0x100000055, fd = 85, u32 = 85, u64 = 4294967381}}
    ret = 1
    ev_data = 0x7f98e01e7dc0
    event_pool = 0xdf1c20
    myindex = 82
    timetodie = 0
    __FUNCTION__ = "event_dispatch_epoll_worker"
#13 0x00007f990b4efe25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#14 0x00007f990adbc34d in clone () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.
=========================================================
       Finish backtrace
     program name : /build/install/sbin/glusterfsd
     corefile   : /glusterepoll81-17117.core
=========================================================

+ rm -f /build/install/cores/gdbout.txt
+ sort /build/install/cores/liblist.txt
+ uniq
+ cat /build/install/cores/liblist.txt.tmp
+ grep -v /build/install
+ tar -cf /archives/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-3918.tar /build/install/sbin /build/install/bin /build/install/lib /build/install/libexec /build/install/cores
tar: Removing leading `/' from member names
+ tar -rhf /archives/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-3918.tar -T /build/install/cores/liblist.txt
tar: Removing leading `/' from member names
+ bzip2 /archives/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-3918.tar
+ rm -f /build/install/cores/liblist.txt
+ rm -f /build/install/cores/liblist.txt.tmp
+ find /archives -size +1G -delete -type f
+ echo 'Cores and build archived in http://builder103.cloud.gluster.org/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-3918.tar.bz2'
Cores and build archived in http://builder103.cloud.gluster.org/archived_builds/build-install-regression-test-burn-in-3918.tar.bz2
+ echo 'Open core using the following command to get a proper stack'
Open core using the following command to get a proper stack
+ echo 'Example: From root of extracted tarball'
Example: From root of extracted tarball
+ echo '\t\tgdb -ex '\''set sysroot ./'\'' -ex '\''core-file ./build/install/cores/xxx.core'\'' <target, say ./build/install/sbin/glusterd>'
\t\tgdb -ex 'set sysroot ./' -ex 'core-file ./build/install/cores/xxx.core' <target, say ./build/install/sbin/glusterd>
+ RET=1
+ '[' 1 -ne 0 ']'
+ tar -czf <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/3918/artifact/glusterfs-logs.tgz> /var/log/glusterfs /var/log/messages /var/log/messages-20180218 /var/log/messages-20180226 /var/log/messages-20180304 /var/log/messages-20180311
tar: Removing leading `/' from member names
+ scp -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -i <https://build.gluster.org/job/regression-test-burn-in/ws/> glusterfs-logs.tgz _logs_collector at http.int.rht.gluster.org:/var/www/glusterfs-logs/regression-test-burn-in-3918.tgz
ssh: connect to host http.int.rht.gluster.org port 22: Connection timed out
lost connection
+ true
+ case $(uname -s) in
++ uname -s
+ /sbin/sysctl -w kernel.core_pattern=/%e-%p.core
kernel.core_pattern = /%e-%p.core
+ exit 1
Build step 'Execute shell' marked build as failure


More information about the maintainers mailing list