[Gluster-devel] Question about unify over afr

Łukasz Mierzwa l.mierzwa at grono.net
Thu Aug 28 09:31:07 UTC 2008


Thursday 28 of August 2008 07:06:30 Krishna Srinivas napisał(a):
> On Wed, Aug 27, 2008 at 10:55 PM, Łukasz Mierzwa <l.mierzwa at grono.net> 
wrote:
> > Tuesday 26 August 2008 16:28:41 Łukasz Mierzwa napisał(a):
> >> Hi,
> >>
> >> I testing glusterfs for small files storage, first I've setup a single
> >> disk gluster server, connected to it from another machine and served
> >> those files with nginx. That worked ok, I got good performance, on
> >> average about +20ms slower for each request but that's ok. Now I've
> >> setup unify over afr (2 afr groups with 3 servers each, unify and afr on
> >> the client side, namespace dir is on every server, as other stuff afr'ed
> >> on the client side), this is mounted on one of those 6 servers. After
> >> writing ~200GB files from production server I started to do some tests
> >> and I've noticed that doing simple ls on that mount point causes as many
> >> writes as reads, this has to do something to either unify or afr, I
> >> suspect that those writes are do to namespace but I need to do more
> >> debugging. It's very annoying that simple reads are causing so many
> >> writes. All my servers are in sync so there should not be any need for
> >> sealf-healing. Before I start debugging it I wanted to ask if this is
> >> normal? Shoud afr or unify generate so many writes to namespace or maybe
> >> xattrs during reads (storage is on ext3 with users_xattrs on)?
> >
> > I tested it a little bit today and I found out that if I got 1 or 2 nodes
> > in my afr group for namespace there are no writes at all while doing ls,
> > if I add one or more nodes they are starting to get writes. WTF?
>
> Do you mean that your NS is getting write() calls when you do "ls"?

It seems so. I will split my NS and DATA bricks to different disks today so I 
will be 100% sure. What I am sure now is that I am getting as many writes as 
reads when I do "ls" and have more than 2 NS bricks in AFR.

-- 
z poważaniem

Łukasz Mierzwa
Administrator Sieci

Grono.net Spółka Akcyjna

ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; 

KRS 0000228856, NIP: 929-173-90-15  Regon: 080019856 Kapitał zakładowy: 
550.000,00 złotych

http://grono.net

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorca może być 
jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś 
adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, 
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie 
zabronione i może by karalne. Jeżeli wiadomość ta trafiła do Ciebie omyłkowo, 
uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy i usunięcie.

More information about the Gluster-devel mailing list